Volumul „Drept, legislaţie şi libertate” de F.A. Hayek, prezentat la Bucureşti

Articol publicat de LaPunkt (20 februarie 2015).

Miercuri, 18 februarie a.c., la librăria Bizantină din Bucureşti, Horia-Roman Patapievici, a fost „librar pentru o zi” şi a prezentat mai multe cărţi, printre care şi volumul „Drept, legislaţie şi libertate. O nouă formulare a principiilor liberale de justiţie şi economie politică”, al lui Frierich August von Hayek.

Cartea a fost tradusă de Gabriel Mursa şi a apărut în 2014 la Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, cuprinzând toate cele trei volume din studiul lui Hayek referitor la ordinea politică într-o societate liberă: „Reguli şi ordine”, „Mirajul justiţiei sociale” şi „Ordinea politică a oamenilor liberi”.

Astfel, pornind de la unul din principiile de bază ale liberalismului (libertatea este naturală, pe când egalitatea derivă din tipologia instituţiilor umane), Patapievici a amintit de elementul definitoriu şi, totodată, inovator al gândirii lui Hayek, şi anume conceptul de „ordine spontană”. Conform economistului austriac, „ordinea spontană” apare ca urmare a unui proces de adaptare continuă a indivizilor la noile realităţi, iar regulile şi instituţiile sunt rodul evoluţiei social-culturale, scopul acestora fiind de „a consolida certitudinea aşteptărilor”[1].

Economic, „ordinea spontană” reprezintă suma a două mecanisme interconectate, de difuziune a informaţiilor: „cunoaşterea dispersată de sistemul preţurilor este de natură dinamică, în sensul că îi conduce pe indivizi către o revizuire constantă a propriilor planuri. Cunoaşterea dispersată de reguli şi instituţii este stabilizatoare, în sensul că afirmă în mod constant stabilitatea cadrului social în interiorul căruia acţionează individul”[2].

Patapievici, a comparat raţiunea de la baza conceptului de „ordine spontană” cu concluziile lui George Coşbuc referitoare la procesul de formare al folclorului[3], conchizând că acea creativitatea benefică atât pentru individ cât şi pentru comunitate, se poate dezvolta doar în condiţii de libertate, care, inevitabil, duc la unii indivizi la acea spontaneitate creatoare. (autor: Remus Tanasă)

[1] Friedrich A. Hayek, Law, Legislations Liberty (vol.I), Rules and Order, Chicago, University of Chicago Press, 1973, p. 106

[2] Stavros Ioannides, The Market, Competition and Democracy, Aldershot, Edward Elgar Publishing, 1992, p. 38.

[3] A se vedea Adriana Fochi, George Coşbuc şi creaţia literară, Bucureşti, Minerva, 1971.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *