Historia Magistra

Selecție de texte publicate în diferite reviste științifice / volume colective:

1) Prelude to genocide: „the Armenian question” and the massacres in the Ottoman Empire, în „The Romanian Journal of Modern History”, vol. XIII, nr. 1-2, June-December 2022, Iași, ISSN: 2068-715X.

2) „Chestiunea armeană” și Congresul de la Berlin, în Marius Chelcu, Dorin Dobrincu (editori), Frământările modernităţii: discursuri, oameni, instituţii. Lucrările Conferinţei Institutului de Istorie „A.D. Xenopol”, Ediţia I, 2019, Iași, Editura Universității „A.I. Cuza”, 2022, ISBN: 978-606-714-726-1.

3) Armenii din Imperiul Otoman și ideea de națiune, în „Anuarul Institutului de Istorie «A.D. Xenopol»”, Tomul LVIII, 2021, Iași, ISSN: 1221-3705.

4) Between “millet” and self-determination: the Ottoman-Armenian case, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza»”, (serie nouă), Istorie, LXVII, Iași, 2021, ISSN: 1221-843X.

5) Dimensiunea europeană a lui Mazzini în istoriografie, în „Cercetări Istorice” (serie nouă), XL,  Iași, 2021, ISSN: 1453-3960.

6) Revolta din Sasun și masacrele armenilor din 1894, în „Cercetări Istorice” (serie nouă), XXXIX,  Iași, 2020, ISSN: 1453-3960.

7) În căutarea revoluției: Mazzini și românii, în „Anuarul Institutului de Istorie «A.D. Xenopol». Omagiu academicianului Alexandru Zub”, Tomul LVI, 2019, Iași, ISSN: 1221-3705.

8) „Chestiunea armeană”: premise și recunoaștere internațională, în „Cercetări Istorice” (serie nouă), XXXVIII, Iași, 2019, ISSN: 1453-3960.

9) 1918 pentru România și Italia: două destine paralele, în volumul colectiv Vârful Câmpului la Centenarul Marii Uniri prin os cărturăresc și civic. 1918-2018, editor Aristide Zub și Dănuț Huțu, Iași, Pim, 2018, ISBN: 978-606-13-4369-0.

10) Mazzini, „apostolul națiunii”, în volumul colectiv In memoriam Gheorhe Palade (1950-2016), Bons Offices, Chișinău, 2018, ISBN: 978-9975-87-372-7.

11) Republicanismul liberalilor radicali: între ideal și armă politică, în Mihai-Ștefan Ceauşu, Liviu Brătescu, Simion-Alexandru Gavriş (coordonatori), Regalitatea română. Perspective istoriografice, Iași, Ed. Universității „A.I. Cuza”, 2017, ISBN: 978-606-714-415-4.

12) Ecouri ale expediției lui Giuseppe Mazzini din Savoia în „Albina Românească” de la Iași (1834),  în „Anuarul Institutului de Istorie «A.D. Xenopol». Omagiu profesorului Gheorghe Cliveti”, Tomul LIV, 2017, Iași, ISSN: 1221-3705.

13) Locul românilor în viziunea internațională a lui Mazzini, în „East European Journal of Diplomatic History”, nr. 3/decembrie 2016, ISSN: 2393-0764.

14) Români și maghiari într-o dispută politică referitoare la ideea de națiune: Dumitru Brătianu și Daniel Iranyi în ziarul „La Presse” (1851), în „Studia Universitatis Moldaviae”, nr. 10 (100), 2016, ISSN: 1811-2668.

15) Mazzini, Kossuth și românii, în volumul colectiv coordonat de Marius Bălan și Gabriel Leanca, Cultură juridică, stat și relații internaționale în epoca modernă. Omagiu profesorului Corneliu-Gabriel Bădărău, Iași, Ed. Universității „A.I. Cuza”, 2016, ISBN 978-606-714-332-4.

16) Românii și Comitetul Central Democratic European de la Londra (1850-1853), în „Anuarul Institutului de Istorie «A.D. Xenopol». Supliment – Istoriografia în secolul XXI: noi generații, alte abordări”, Tomul LII, 2015, Iași, ISSN: 1221-3705.

17) Mazzini and Marx: two political statements, în „The Romanian Journal of Modern History”, vol. VI, nr. 1-2, 2015, ISSN: 2068-715X.

18) I. Kant, G. Mazzini, J.S. Mill – repere în gândirea de relaţii internaţionale a epocii moderne, în „East European Journal of Diplomatic History”, nr. 2/decembrie 2015, ISSN: 2393-0764.

19) Liberalii radicali și republica votului universal, în „Analele Științifice ale Universității «A. I. Cuza»” din Iași (serie nouă), Istorie, Tom LXI, 2015, ISSN: 1221-843X.

20) De la „Tânăra Europă” la Uniunea Europeană, în volumul colectiv Uniunea Europeană şi vecinătatea estică, Gabriel Asandului, Mihai Dorin (coord), Iaşi, Ed. Politehnium, 2015, ISBN: 978-973-621-445-5.

21) Viziunea lui Mazzini asupra cooperării europene. Politica internaţională şi relaţiile dintre state, în „East European Journal of Diplomatic History”, anul I, nr. 1/decembrie 2014, ISSN: 2393-0764.