Domnitorul Carol I se adresează președintelui Înaltei Curți de Casație cu ocazia proclamării Independenței României (10 mai 1877)

Domnul către Președintele Înaltei Curți de Casație

10/22 Mai 1877

Justiția țării, prin Prim-Președintele Înaltei Curți de Casație, Al. Crețulescu, felicită pe Domn de ziua Independenței României. Domnul mulțumește, accentuând că „vocea dreptului” este alăturarea de puterea brațelor și de căldura inimei românești în aceste clipe.

Domnule Prim Președinte,

În a unsprezecea aniversare a zilei scumpe inimii Mele, în care încrederea națiunii Mă aduse pe Tronul glorioșilor ei Domni, sunt fericit a asculta patrioticele și înțeleptele cuvinte, rostite în numele maagistraturii de primul magistrat al României.

Urările d-voastre, domnule Prim Președinte, Îmi sunt cu atât mai scumpe, cu cât în noua pozițiune ce este astăzi făcută țării Noastre prin puterea evenimentelor și prin patriotismul fiilor ei, vocea neînvinsă a dreptului trebuie să se unească cu răsunetul armelor, spre a afirma atât drepturile poporului român la o viață națională absolut independentă, cât și la puternica lui voință de a le susține și de a face ca ele să fie pretutindeni recunoscute.

Fiți sigur, domnule Prim Președinte, ca tare și mândru prin încrederea națiunii, tare prin brațul fiilor ei, tare prin conștiința responsabilității pe care am primit-o deodată cu misiunea de a lucra la realizarea aspirațiunilor naționale, nu voi cruța nimic din ce ar putea să asigure triumful armelor noastre și recunoașterea României ca Stat absolut independent.

Am ferma speranța că marile Puteri vor găsi că este mai demnă de susținerea lor și chiar mai conformă cu interesul lor o Românie având conștiința puterii și responsabilității sale directe, decât un Stat cu o poziție rău definită și fără responsabilitate nemijlocită față cu Europa.

Rugându-vă, domnule Prim Președinte, să fiți pe lângă înaltul Corp ce reprezentați și pe lângă întreaga magistratură interpretul mulțumirilor Doamnei și ale Mele pentru patrioticele urări ce Mi-ați făcut, voi zice împreună cu d-voastre:

Trăiască România!

(Monitorul Oficial, 1877, nr. 106, p. 3147)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *